Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Aktualizace strategického plánu města Žlutice

Název projektu: Aktualizace strategického plánu města ŽluticeLogo EU
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014538
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Městu Žlutice se podařilo získat z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dotaci na projekt „Aktualizace strategického plánu města Žlutice“, který se zaměřuje na aktualizaci stávajícího strategického plánu rozvoje města Žlutice a byl předložen do výzvy č. 092.
Aktivity projektu jsou zaměřeny na aktualizaci stávajícího strategického plánování rozvoje města a vzdělávání vybraných zaměstnanců a zastupitelů města.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím aktualizace strategického dokumentu (SPRM) vytvoření předpokladů pro efektivní řízení a rozvoj městě Žlutice a realizace vzdělávacích aktivit v souvislosti s aktualizací SPRM.
Specifickým cílem projektu je aktualizace stávajícího dokumentu a zvýšení kvality procesů strategického plánování a řízení rozvoje území. Díky projektu bude lépe plánován a realizován rozvoj města v klíčových oblastech a bude posílena vzájemná spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje.
Dotace ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů je poskytována cca ve výši 1 308 tis. Kč.
Projekt byl zahájen v dubnu 2020 a datum ukončení realizace je naplánováno na březen 2022.

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat