Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Senior Expres

Seniorexpres

Seniorexpres2

Pořízení tohoto vozidla bylo spolufinancováno částkou ve výši 333 000,- Kč od Karlovarského kraje.

Logo Karlovarský kraj

Pravidla platná od 10.4.2024

Popis služby:

Službou „Senior Expres“ se rozumí poskytování přepravy seniorů a zdravotně postižených osob bydlících ve městě Žlutice a v přilehlých obcích dle k.ú. za zvýhodněných podmínek. Službu poskytuje město Žlutice.

Pravidla přepravy platná od 19.2.2024:

Článek I.

Úvodní ustanovení

1) Službou „Senior Expres“ se rozumí poskytování přepravy seniorů a zdravotně postižených osob bydlících ve městě Žlutice a v přilehlých obcích dle k.ú. za zvýhodněných podmínek. Službu poskytuje město Žlutice.

2) Služba je určena fyzickým osobám s trvalým pobytem ve městě Žlutice od dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností, držitelům průkazů TP, ZTP či ZTP/P. V odůvodněných případech může být služba poskytnuta i jiným zájemcům.

3) Služba „Senior Expres“ není službou nárokovou, z čehož vyplývá, že pokud nebude řidič přítomný ze zdravotních či jiných důvodů, nebude „Senior Expres“ v tu danou dobu poskytován.

4) Zájemce o službu musí nejprve podat žádost o poskytnutí služby, a to na městském úřadě v kanceláři sociální pracovnice nebo na podatelně. Následně bude zájemci vydán průkaz, kterým se prokáže řidiči vždy před započetím jízdy.

Článek II.

Předmět služby

1) Služba bude sloužit k přepravě oprávněných osob:

  • ve městě Žlutice k lékaři, na nákupy, do lékárny, k návštěvě kulturních akcí, na poštu, do knihovny, k návštěvě rodiny apod.,
  • do měst Bečov nad Teplou, Bochov, Chodov, Chyše, Karlovy Vary, Lubenec, Manětín, Nejdek, Ostrov, Plzeň, Podbořany, Praha, Sokolov, Toužim a Vroutek do zdravotnických zařízení,
  • Ve městě Žlutice a do měst Toužim, Karlovy Vary k jednání na úřadech.

2) Služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby a další služby nebo úkony nespadající do kompetence (pravomoci) poskytovatele.

3) Řidič nedoprovází oprávněnou osobu k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. a také nepřebírá odpovědnost za doprovod oprávněné osoby.

4) Informace o službě lze získat u sociální pracovnice Městského úřadu Žlutice. Další informace o poskytované službě jsou umístěny na webových stránkách města Žlutice.

Článek III.

Dostupnost služby

1) Provoz služby je zajištěn pouze v pracovních dnech, a to:

Pondělí         7:00 – 15:30                  

Úterý            7:00 – 15:30                    

Středa           7:00 – 15:30

Čtvrtek         7:00 – 15:30

Pátek            7:00 – 15:30

2) Službu lze objednat na telefonním čísle řidiče - 724 753 549

3) Poslední jízda je zahájena nejpozději jednu hodinu před koncem provozní doby (pokud se klient s poskytovatelem nedohodnou jinak).

4) Služba může být časově omezena.

5) Dále bude služba zajišťována dle článku II., bodu 1).

Článek IV.

Objednání

1) Službu lze objednat telefonicky na čísle uvedeném v článku III. nejdříve 2 týdny, nejpozději 1 pracovní den předem.

2) Při objednání služby klient nahlásí celé jméno a příjmení, případně jméno doprovázející osoby, datum narození, trvalé bydliště, místo a čas nástupu, cíl cesty.

3) Pokud bude chtít klient přepravit na více míst, musí tuto skutečnost nahlásit již při objednání služby.

4) Objednanou službu může klient stornovat telefonicky, nebo zasláním SMS zprávy, a to nejpozději v pracovní den předcházející dni poskytnutí služby.

5) Již objednanou službu může poskytovatel z technických, provozních důvodů zrušit nejpozději den předem, kdy měla být služba realizována.

6) V rámci objednávek budou upřednostněny návštěvy zdravotnických zařízení před dalšími účely.

7) Za účelem hospodárného využití vozidla budou jednotlivé objednávky klientů spojovány.

8) Klient může prostřednictvím služby uskutečnit maximálně 10 jízd během běžného kalendářního měsíce.

9) V případě, že klient službu nezruší a na objednanou cestu nenastoupí, bude klientem uhrazena v plné výši.

Článek V.

Cena za poskytnutou službu

1) Poskytovatel nepožaduje náhradu veškerých nákladů vzniklých mu v souvislosti s poskytováním služby ani nepožaduje úhradu ceny za poskytnutou službu.

2) Za poskytnutou službu platí každá přepravovaná osoba příspěvek na částečnou úhradu nezbytných nákladů poskytovatele ve výši stanovené městem Žlutice.

a) na území města Žlutice činí příspěvek 20,- Kč / jízdu

b) při cestě mimo území města Žlutice (za účelem k lékaři)

Karlovy Vary

60,- Kč

Toužim, Lubenec

40,- Kč

Chyše, Bochov

30,- Kč

Podbořany

80,- Kč

Plzeň

100,- Kč

Praha

300,- Kč

3)  V případě zpáteční jízdy se příspěvek započítává jako nová jízda. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je max. 60 minut. Další započatá čekací hodina je zpoplatněna částkou ve výši 50,- Kč.

4) V případě zvýšení cen pohonných hmot může být cena za poskytnutou službu navýšena.

Článek VI.

Platba za službu

1) Klient uhradí příspěvek před započetím čerpání služby v hotovosti a následně mu bude vydán doklad o zaplacení.

2) Parkovné hradí vždy uživatel služby.

Článek VII.

Doprovod

1) Klienta využívajícího službu Senior Expres může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky, jako na uživatele služby.

Článek VIII.

Registrace

1) Zájemce vyplní žádost o poskytování služby „Senior Expres“, která je k dispozici v kanceláři sociální pracovnice městského úřadu, nebo na podatelně, dále také na webových stránkách města Žlutice.

2) Vyplněnou žádost přinese zájemce o poskytnutí služby k rukám sociální pracovnice nebo na podatelnu městského úřadu.

3) Po vyplnění a registraci žádosti, vydá sociální pracovnice městského úřadu průkaz oprávněné osobě, která žádost podala a následně bude službu Senior Expres využívat.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1) Tento projekt byl podpořen dotací z rozpočtu Karlovarského kraje.

 

Žádost o užívání služby:

Zde si můžete stáhnout žádost: Žádost o užívání služby Senior Expres Typ: DOC dokument, Velikost: 55.5 kB

 

Více unformací poskytne:

Barbora Syrová, Dis. Telefon: +420 728 386 167, +420 353 227 970
E-mail: barbora.syrova@zlutice.cz

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat