Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Pravidla pro publikování

Příspěvky či fotografie externích dopisovatelů musí být doručeny na e-mailovou adresu redakce (redakce@zlutice.cz) nejpozději v den uzávěrky, tedy do 15. dne v měsíci. Pokud nelze příspěvek dodat dříve, je možné se domluvit na pozdějším dodání. Texty ke zveřejnění se dodávají v elektronické podobě v programu Word, tabulky lze v Excel. Zcela výjimečně je možné dodat příspěvky i ve formě ručně psaných dokumentů, a to do podatelny městského úřadu, která je předá redakci.

Plakáty lze ve zpravodaji přetiskovat jen výjimečně (z důvodu jejich rozměru a čitelnosti při zmenšení). Doporučujeme proto plakát, který má být zveřejněn ve zpravodaji, zalomit ve velikosti plošného inzerátu (viz výše).

Fotografie ke zveřejnění musí být dodány v elektronické podobě a musí mít patřičnou kvalitu a rozlišení (minimálně 300 dpi).

Texty nesmí být urážející, obsahovat prokazatelné lži či vulgarismy a bez jakýchkoli důkazů napadat a obviňovat jiné lidi. Pokud jde o kritiku, musí redakce zveřejnit také stanovisko druhé strany.

Výběr příspěvků a fotografií do daného čísla je výhradně záležitostí redakce a redakční rady, které se mimo jiné řídí aktuálností a informační hodnotou materiálu. Není tedy povinností redakce dodané příspěvky otisknout ani zdůvodňovat, proč nebyly zveřejněny.

Redakce si vyhrazuje právo editovat a po dohodě s autorem krátit dodané texty (nesmí však dojít ke změně obsahu). Příspěvek může redakce odmítnout, vrátit k přepracování či upravit pokud:

  • je nepřiměřeně dlouhý či nesrozumitelný,
  • jeho téma nesouvisí s městem a je irelevantní,
  • se jedná o reklamu nebo skrytou reklamu,
  • jde o materiál s politickým podtextem a laděním – politická inzerce,
  • téma již zpracovává sama redakce.


Redakce Žlutického zpravodaje

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat