Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Odpadové hospodářství


Na této straně naleznete souhrnné informace k systému odpadového hospodaření města Žlutice.

Aktuality:

Odpadový kalendář 2024

Obecné informace – odpady

Město Žlutice zabezpečuje likvidaci odpadů dle příslušných zákonů, nařízení a vyhlášek. V obci je provozován systém sběru, třídění, využívání a odstraňování těchto komunálních odpadů těmito způsoby:

 • Komunální odpad: domovní nádoby – popelnice jsou odváženy svozovou firmou Technické služby Žlutice s.r.o.. Pro vývoz popelnice je potřeba mít tuto nádobu označenou čárovým kódem, který obdržíte na MěÚ Žlutice.
 • Tříděný odpad: kontejnery – sklo, plasty + nápojové kartony, papír, jedlé oleje jsou rozmístěny v intravilánu města a přilehlých obcích. Informaci o rozmístění kontejnerů na tříděný odpad nejdete na odkaze https://zlutice.gis4u.cz/mapa/pasport-odpadoveho-hospodarstvi/. V dohledné době budou na některých místech umístěny kontejnery na kovový odpad.
 • Sběrný dvůr: Plasty, papír, sklo, kovový odpad, textil, nebezpečný odpad (kromě stavebního), elektroodpad (televize, ledničky, počítače, svítidla, apod.), pneumatiky, baterie, nábytek, koberce, podlahové krytiny, žárovky, zářivky, stavební odpad.
 • Poplatek za svoz odpadů:  je v roce 2022 stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 1000,- Kč na osobu/objekt.

Město Žlutice je zapojeno do systému EKO-KOM, EKOLAMP, ELEKTROWIN, ASEKOL  a REMA. Dále má město smluvně zajištěn zpětný odběr pneumatik a autobaterií.

Komunální odpad – co patří do popelnice

Do popelnice na směsný odpad toho příliš nepatří. Jedná se především o tyto věci:

 • Popel z uhlí (popel z dřevěného uhlí můžete dát do kompostéru)
 • Použité hygienické pomůcky (kartáčky, zubní nit, žínky, tampóny apod.)
 • Klasické žárovky
 • Trus masožravých zvířat (u býložravců možno dát na kompost)
 • Silně mastné a znečištěné obaly (mastný pečicí papír apod.)
 • Sáčky z vysavačů
 • Roztrhaný a již nepoužitelný textil a obuv
 • Účtenky a jiný speciální papír
 • Zbytky kostí a masa
 • Dětské a jiné pleny

Tříděný odpad – co kam patří

Plasty

Ano

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Ne

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Papír

Ano

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

Ne

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Sklo

Ano

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

Ne

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr ve Žluticích se nachází v Nádražní ulici za bývalým zimním kluzištěm. Je otevřen vždy v pondělí a středu od 13:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod..

Podmínky pro uložení odpadu ve SD Žlutice

 • Na SD Žlutice může uložit odpad občan s trvalým pobytem v městských částech Žlutice, Skoky, Protivec, Verušice, Záhořice,  Veselov, Ratiboř, Vladořice, Knínice a  vlastníci domů, bytů a rekreačních objektů v těchto městských částech.
 • Občan s trvalým pobytem v městských částech Žlutice,  Skoky, Protivec, Verušice, Záhořice, Veselov, Ratiboř, Vladořice, Knínice a vlastník domů, bytů a rekreačních objektů v těchto městských částech, který obsluze SD doloží řádné zaplacení místního poplatku za svoz TKO z předešlého roku, je od zaplacení poplatku za uložení odpadu na SD Žlutice osvobozen. Potvrzení obdržíte na MěÚ Žlutice nebo je možné použít doklad o zaplacení poplatku za TKO.
 • Odpady katalogového čísla 170904 Směsné stavební a dem. odpady (O) , 200202 Zemina a kamení a 200307 Objemný odpad (O)  osvobozené od poplatku, jsou omezeny maximálním ročním množstvím 0,5 t na občana.
 • Odpady ukládané na SD Žlutice musí být řádně roztříděny dle druhu odpadu.

Aktuality

Odpadový kalendář pro rok 2024

Rozpis třídení 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 907,26 kB

Odpadový kalendář pro rok 2023

photo-cont-1515--.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 297,73 kB

Ceník

Ceník uložení odpadu platný od 1.1.2022

Ceník a podmínky pro uložení odpadu na SD Žlutice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,02 kB

Informace

Informace o výsledcích odpadového hospodářství města Žlutice za rok 2022 a způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního opadu

Informace o výsledcích odpadového hospodářství města Žlutice za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 702,97 kB

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat