Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Projekt Senior expres

Tento projekt je podpořen Karlovarským krajem v částce 333.000,-Kč.

Úplný název projektu:

Senior Expres pro město Žlutice

 

Způsob realizace a následné provozování služby včetně podmínek pro poskytování služby, rozpočet projektu:

Službou „Senior Expres“ se rozumí poskytování přepravy seniorů a zdravotně postižených bydlících na území města Žlutice za zvýhodněných podmínek. Službu bude poskytovat město Žlutice.

Služba bude určena fyzickým osobám s trvalým pobytem ve městě Žlutice od dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností, držitelům průkazů ZTP či ZTP/P (dále jen „oprávněné osoby“)

Poskytnutím služby bude umožňovat město oprávněným osobám přepravu v případech, kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy, a to pro účely přepravy do zdravotnického zařízení, doplňkově také pro zajištění přepravy k jednání na úřadech, k zajištění nákupů apod.

Služba bude sloužit k dopravě oprávněných osob ve městě Žlutice k lékaři (odběry krve), k odvozu receptů do lékáren a rozvozu léků seniorům, k odvozu do zdravotnických zařízení do měst: Karlovy Vary, Toužim, Plzeň, Lubenec, Podbořany a dále k jednání na úřadech do měst: Žlutice, Toužim, Karlovy Vary, k nákupům do měst Karlovy Vary nebo v okolí do 20 km.

Max. počet jízd pro jednotlivce do zdravotnických zařízení bude neomezený. U ostatních jízd bude max. počet 2x za měsíc/osobu. Počet jízd může být upraven dle zájmu.

Provoz služby bude zajištěn pouze v pracovních dnech, a to:

Po – Pá:           8:00–15:00  hod.

Službu bude možné využít i mimo uvedené časy po domluvě s poskytovatelem.

Službu lze objednat telefonicky nebo osobně v kanceláři MÚ Žlutice nejdříve 2 týdny, nejpozději 1 pracovní den předem. 

Za účelem hospodárného využití vozidla bude možné spojovat jednotlivé objednávky klientů. V rámci objednávek budou upřednostněny návštěvy zdravotnických zařízení před dalšími účely.

Poskytovatel nebude požadovat náhradu veškerých nákladů vzniklých mu v souvislosti s poskytnutím služby ani úhradu ceny za poskytnutou službu. Za poskytnutou službu bude platit klient příspěvek na částečnou úhradu nezbytných nákladů poskytovatele ve výši dle aktuálního sazebníku, který bude zveřejněn na internetových stránkách poskytovatele a v místním periodiku.

 

Nad rámec výše uvedeného může město Žlutice, formou rozhodnutí starosty, zajistit v rámci projektu Senior express přepravu osob a služby přímo související se zajištěním komunitního života.

Rozpočet projektu: 500.000,- Kč

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat