Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 1

Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Datum konání: 17.06.2024 od 18:00 hodin
Online videopřenos: https://www.youtube.com/@MestoZlutice/streams

Online videopřenos: https://www.youtube.com/@MestoZlutice/streams

Vážené dámy, vážení pánové! Zveme všechny občany na 15. zasedání Zastupitelstva města Žlutice.

Program:

1. Volba ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola plnění usnesení

4. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

5. Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

6. Zápis z finančního výboru

7. Záměr směny pozemků v majetku České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p. za pozemky v majetku Města Žlutice

8. Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2647/5 v k.ú. Protivec u Žlutic

9. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2647/5 v k.ú. Protivec u Žlutic

10. Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 3660 v k.ú. Žlutice

11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3603/2 a části pozemku parc. č. 3606/3 v k.ú. Žlutice

12. Žádost o prodloužení termínů k zahájení a realizaci stavby na pozemku parc. č. 3961/2 v k.ú. Žlutice

13. Plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Knínice s částí k. ú. Vahaneč

14. Plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky vč. části k. ú. Knínice u Žlutic

15. Vstup do Honebního společenstva Žlutice – Záhořice

16. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice za rok 2023

17. Schválení účetní závěrky Pečovatelská služba Žlutice příspěvková organizace za rok 2023

18. Schválení účetní závěrky Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace za rok 2023

19. Schválení účetní závěrky společnosti Žlutická teplárenská a.s. za rok 2023

20. Schválení účetní uzávěrky společnosti Lesy Žlutice, s.r.o. za rok 2023

21. Schválení mimořádné odměny jednatele společnosti Lesy Žlutice, s.r.o.

22. Změna smlouvy jednatele společnosti Lesy Žlutice, s.r.o.

23. Schválení účetní závěrky společnosti Technické služby Žlutice , s.r.o. za rok 2023

24. Schválení mimořádné odměny jednatele společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o.

25. Změna smlouvy jednatele společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o. - zvýšení měsíční odměny

26. Krajská odpadová společnost – vstup do společnosti

27. Schválení účetní závěrky Města Žlutice za rok 2023

28. Závěrečný účet města Žlutice za rok 2023, Přezkum hospodaření za rok 2023

29. Dotace na demolici

30. Rozpočtové opatření č. 6/2024/ZM

31. Rekonstrukce ulice Karlovarská, dodatek č.1

32. Informace vedení města Žlutice od posledního zasedání zastupitelstva města a připomínky zastupitelů a občanů k těmto informacím

Datum vložení: 7. 6. 2024 13:31
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2024 13:35

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat