Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Dotační program města Žlutice 2021 – opakované vyhlášení

Dotační program města Žlutice 2021 – opakované vyhlášení

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života
pro rok 2021

Úvodní ustanovení

Město Žlutice v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje shora uvedený dotační program pro rok 2021 a vyzývá k podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Žlutice.

Účel dotace

V souladu s Čl. I Pravidel (příloha č. 4) je dotace určena na podporu následujících typů projektů:
a) tradiční a významné kulturní a sportovní akce a akce k významným dnům,
b) celoroční činnost spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě nebo aktivity podporující děti, mládež a seniory,
c) aktivity, které vedou k navázání a udržování partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace se podává na předepsaném formuláři - viz příloha č. 1 (vzor žádosti o poskytnutí dotace), tohoto vyhlášení, který je k dispozici na Městském úřadu Žlutice a na internetových stránkách města www.zlutice.cz a musí obsahovat všechny předepsané náležitosti vymezené Pravidly (blíže specifikovanými v Čl. II. Pravidel).
Žádosti o poskytnutí dotace se přijímají na podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144,  364 52 Žlutice, popř. doručené datovou zprávou ve lhůtě od 29. července 2021 do 30. srpna 2021 do 16.00 hodin.

Za den doručení se považuje přijetí žádosti podatelnou nebo datum přijetí datovou schránkou města.
U osobního i poštovního podání je rozhodující datum a čas přijetí v podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí č. p. 144, 364 52 Žlutice.
S žadatelem, kterému bude schváleno poskytnutí dotace, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva, která je přílohou č. 2  tohoto vyhlášení.  

Závěrečná ujednání

Žadatelé o dotaci z rozpočtu města Žlutice v rámci tohoto vyhlášení musí postupovat v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života, platnými v době vyhlášení programu a splnit podmínky v nich obsažené.
Toto vyhlášení dotačního programu bylo schváleno dne 28. 6. 2021 usnesením ZM/2021/27/11b.

Žádosti o dotace pro rok 2021 je možné podávat výhradně za použití stanoveného formuláře 
(Příloha č. 1 Vzor žádosti o poskytnutí dotace 2021).

Přílohy

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

Vyhlášení programu pro poskytování dotací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 433,52 kB

Příloha č. 1 Vzor žádosti o poskytnutí dotace 2021

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace 2021.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 48,45 kB

Příloha č. 2 Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2021

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva 2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 103 kB

Příloha č. 3 Vzor vyúčtování dotace 2021

Příloha č. 3 - Vyúčtování dotace 2021.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 36,5 kB

Příloha č. 4 Pravidla pro poskytování dotací 2021

Příloha č. 4 - Pravidla pro poskytování dotací 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 543,04 kB
Datum vložení: 29. 6. 2021 9:23

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat