Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Sousoší ve Verušicích - památkou roku

Na podzim loňského roku proběhlo odhalení a vysvěcení zrestaurovaného sousoší Nejsvětější Trojice ve Veerušicích

Sdružení historických sídel vyhlašuje každý rok soutěž zaměřenou na restaurované a obnovené památky. Sousoší Nejsvětější Trojice ve Verušicích bylo v rámci kraje vysoce oceněno.

První místo pro sousoší Nejsvětější Trojice ve Verušicích

Návštěvníci Žluticka by si tedy neměli nechat ujít jedinečnou barokní památku v malé obci Verušice, sousoší Nejsvětější Trojice, které se na podzim 2023 dočkala své obnovy. A právě tento počin porota ze Sdružení historických sídel ocenila prvním místem v rámci Karlovarského kraje v soutěži "Památka roku"!

Restaurátorské práce provedla MgA. Helena Jahodová z Kozojed. Celkové náklady na obnovu památky činily 180.000 Kč, 75 % z této částky bylo kryto dotací Ministerstva kultury, zbytek uhradilo město Žlutice.

Sousoší představuje Boha Otce s plnovousem a Syna sedící na Zeměkouli, přepásané stylizovanými železnými pásy, která pluje na stylizovaných plastických oblacích. Mezi postavami byl na Zeměkouli postaven jednoduchý kříž s plastickým reliéfem holubice, symbolem Ducha Svatého.

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice nechal zřídit v roce 1774 Adam Kliba na rozcestí při bývalé cestě k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie ve Skokách přes údolí říčky Střely západně od vsi Verušice (něm. Gross Werscheditz). V době před rokem 1945 patřila plastika k usedlosti čp. 10 Adolfa Schopfa. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva však přestalo být sousoší udržováno, chátralo a bylo mechanicky poškozeno. V důsledku koroze železných prvků armatury došlo k odlomení levého chodidla a větší části levé paže Ježíše Krista. Část středového kříže vrcholového sousoší včetně plastiky Ducha Svatého byla odlomena. Patrně koncem 20. století bylo nakonec zdevastované sousoší přeneseno na nový betonový sokl na návsi uprostřed vsi, původní podstavec byl tehdy patrně odstraněn.

Doufejme, že i v celostátním měřítku bude oceněna nejen tato nejnovější rekonstrukce, ale i dlouholetá péče o drobné sakrální památky na Žluticku – kapliček, křížků, sousoší a božích muk se tu nachází na čtyřicet.

 

Datum vložení: 14. 4. 2024 19:38
Autor: AF/HH

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat