Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Bydlení na zámku

Loga

Název projektu: „Bydlení na zámku“
Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008833

Zdroj financování: Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 80 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.

Realizátor projektu: Město Žlutice

Popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce kulturní památky ve vlastnictví města Žlutice. Jedná se o výstavbu sedmi malometrážních bytů, které budou sloužit jako bytové jednotky sociálního bydlení.  Součástí projektu je rovněž rekonstrukce společných prostor domu a pořízení základního vybavení v jednotlivých bytových jednotkách.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do bytové infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní vytvoření prvku systému vedoucího k sociální inkluzi a zajistí osobám z cílových skupin přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.

Výsledek projektu:

  • Projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 vytyčeného v NPR 2014.
  • Očekávaným výsledkem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality služeb, vedoucích k sociální inkluzi, snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.
  • Projekt přispívá k řešení problematiky sociálního vyloučení tím, že zajišťuje dobudování infrastruktury pro poskytování sociálního bydlení.
  • Předkládaný projekt řeší adaptaci prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Předpokládaná doba realizace projektu: 03/2020 – 08/2021
Předpokládaná výše dotace: 8 628 555,78 Kč

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat