Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod pro rok 2023

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ z rozpočtu města Žlutice na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod pro rok 2023

Úvodní ustanovení

Město Žlutice v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje shora uvedený dotační program pro rok 2023 a vyzývá k podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Žlutice.

Účel dotace

V souladu s Pravidly je dotace určena na podporu výstavby domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV) v místech, kde nelze vybudovat centrální splaškovou kanalizaci nebo se na ni napojit.

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace se podává úplným vyplněním údajů na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1 Pravidel), který je k dispozici na Městském úřadu Žlutice a na internetových stránkách města www.zlutice.cz Žádost o poskytnutí dotace se přijímá na podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, popř. je rovněž možné ji doručit datovou zprávou, a to ve lhůtě od 23. února 2023 do 24. března 2023 do 15.00 hodin.

Za den doručení se považuje přijetí žádosti podatelnou nebo datum přijetí datovou schránkou města.

S žadatelem, kterému bude schváleno poskytnutí dotace, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva, která je přílohou tohoto vyhlášení.

Závěrečná ustanovení

Žadatelé o dotaci z rozpočtu města Žlutice v rámci tohoto vyhlášení musí postupovat v souladu s Pravidly a splnit podmínky v nich obsažené.

Toto vyhlášení dotačního programu bylo schváleno dne 16.1.2023 usnesením ZM/2023/3/7/7.

Přílohy

Pravidla pro poskytování dotací DČOV 2023

Pravidla_pro_poskytovani_dotaci_DCOV_2023_fin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 560,66 kB

Žádost o poskytnutí dotace

Priloha_2_DCOV_Zadost.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,95 kB

Žádost o platbu a finanční vypořádání

Priloha_3_DCOV_Zadost_o_platbu_vyuctovani.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,02 kB

Souhlas spoluvlastníka

Priloha_4_DCOV_Souhlas_spoluvlastnika.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,74 kB

Vzor Veřejnoprávní smlouvy

Priloha_5_DCOV_Verejnopravni_smlouva_fin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 742,66 kB
Datum vložení: 31. 1. 2023 9:07

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat