Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod pro rok 2022

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod pro rok 2022

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ z rozpočtu města Žlutice na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod pro rok 2022

Úvodní ustanovení

Město Žlutice v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje shora uvedený dotační program pro rok 2022 a vyzývá k podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Žlutice.

Účel dotace

V souladu s Pravidly je dotace určena na podporu výstavby domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV) v místech, kde nelze vybudovat centrální splaškovou kanalizaci nebo se na ni napojit.

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace se podává úplným vyplněním údajů na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1 Pravidel), který je k dispozici na Městském úřadu Žlutice a na internetových stránkách města www.zlutice.cz Žádost o poskytnutí dotace se přijímá na podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, popř. je rovněž možné ji doručit datovou zprávou, a to ve lhůtě od 28. ledna 2022 do 2. března 2022 do 16.00 hodin.

Za den doručení se považuje přijetí žádosti podatelnou nebo datum přijetí datovou schránkou města.

S žadatelem, kterému bude schváleno poskytnutí dotace, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva, která je přílohou tohoto vyhlášení.

Závěrečná ujednání

Žadatelé o dotaci z rozpočtu města Žlutice v rámci tohoto vyhlášení musí postupovat v souladu s Pravidly a splnit podmínky v nich obsažené.

Toto vyhlášení dotačního programu bylo schváleno dne 13. 12. 2021 usnesením ZM/2021/32/7b.

Přílohy

Pravidla pro poskytování dotací DČOV 2022

Priloha_1_Pravidla pro poskytování dotací DČOV 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 560,79 kB

Žádost o poskytnutí dotace

Priloha_1_DCOV_Zadost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 580,62 kB

Žádost o platbu a finanční vypořádání

Priloha_2_DCOV_Zadost_o_platbu_vyuctovani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 538,92 kB

Souhlas spoluvlastníka

Priloha_3_DCOV_Souhlas_spoluvlastnika.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 516,33 kB

Vzor Veřejnoprávní smlouvy

Priloha_4_DCOV_Verejnopravni_smlouva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 742,81 kB
Datum vložení: 4. 1. 2022 9:13

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat