Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Výběrové řízení na pozici manažera Svazku obcí Doupovské hory

Název pozice: Manažer Svazku obcí Doupovské hory
Místo výkonu práce:  Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice (kancelář), území Svazku obcí Doupovské hory
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou od 1.1.2024 do 31.12.2024 s předpokladem prodloužení smlouvy.

Výběrové řízení na pozici manažera Svazku obcí Doupovské hory

Název pozice: Manažer Svazku obcí Doupovské hory

Místo výkonu práce:  Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice (kancelář), území Svazku obcí Doupovské hory

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru: Na dobu určitou od 1.1.2024 do 31.12.2024 s předpokladem prodloužení smlouvy

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Datum nástupu: 1.1.2024, nebo dle dohody

Náplň práce:

 • komunitní práce na úrovni obcí a měst SODH , příprava projektových záměrů pro získání dotačních prostředků, jež umožňují jejich realizaci
 • zpracování žádostí o dotace včetně zajištění nezbytných dokladů a následná administrativa projektu, aktivní spolupráce při realizaci projektů, studie proveditelnosti, analýzy, položkové rozpočty, smlouvy, žádosti o změny, žádosti o proplacení projektů, finanční vypořádání, publicita, závěrečné zprávy, monitorovací zprávy
 • operační programy z Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, MZe, MMR, IROP, SFŽP, NSA, MAS Vladař a Karlovarského kraje
 • práce s webovými systémy a portály – portál farmáře, ISPROFIN/RISPF (modul EDS), MS 2014+ (portál IS KP14+), BENE-FILL, DIS ZAD
 • zpracování zadávacích dokumentací, organizace výběrových řízení, správa profilů zadavatelů členských obcí
 • usnesení a zápisy z jednání VH SODH, správa webových stránek SODH, zveřejňování dokumentů SODH podle zákona č. 250/2000 Sb., zařizování prezentací a seminářů pro svazek

 

Na činnost manažera je poskytována dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje, proto je manažer povinen účastnit se metodických setkání pořádaných krajem, řídit se příslušnými pravidly pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje.

Předpoklady:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání českého jazyka

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména Microsoft Office)
 • řidičský průkaz skupiny B a vlastní nebo k výkonu práce použitelný automobil
 • komunikativnost a organizační schopnosti
 • samostatnost, vlastní iniciativa, tvořivost, vysoké pracovní nasazení
 • dobrý zdravotní stav
 • praxe v oboru dotačních fondů EU a ČR a rozvoje venkova výhodou

Nabízíme:

 • práci ve stabilním zázemí
 • dobré platové podmínky 30 000 – 40 000 Kč dle pracovních výkonů
 • možnost seberealizace, profesního a osobního růstu

Náležitosti přihlášky:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • email a telefonický kontakt
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojte

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Lhůta pro podání přihlášky: do čtvrtka 30.11.2023 do 17:00 hodin, vždy rozhoduje datum doručení do podatelny MÚ Žlutice (nikoli datum podání na poštu).

 

Způsob podání přihlášky:

osobně v podatelně Městského úřadu Žlutice nebo poštou na adresu:

Městský úřad Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice.

Obálku označte textem:  Výběrové řízení na místo manažera SODH

 

Ostatní informace:

Veškeré informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení budou podávány výhradně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v přihlášce uchazeče.

Výběrové řízení bude probíhat dvoukolově – v prvním kole budou posouzeny přihlášky z hlediska splnění všech formálních náležitostí a kvalifikačních předpokladů; do druhého kola, které proběhne formou ústního pohovoru, budou pozváni nejlépe hodnocení uchazeči z kola prvního.

Termín druhého kola je stanoven na pondělí  4.12.2023 dopoledne a vybraní uchazeči budou osobně pozváni.
 
Více informací podá Petr Kvasnička, tel: +420 724 181 471, e-mail: starosta@obecverusicky.cz
  
  
Ve Žluticích dne 7.11.2023

Přílohy

Poomínky konkurzu

VŘ_Manazer_SODH_2024.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,81 kB
Datum vložení: 13. 11. 2023 11:57

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat