Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Stanovisko vedení města k výpovědím dohod žlutických hasičů

Kompromis v jednání o nastavení dohod pro členy JPO II

Stanovisko vedení města Žlutice k výpovědím dohod hasičů JPO II

(Žlutice 1. 7. 2024)

V polovině června obdrželo město Žlutice výpovědi od více než poloviny členů místní výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Důvodem byl jejich požadavek, aby město s výjezdovou jednotkou hasičů podepsalo aktualizované dohody odpovídající nové legislativě, protože stávající dohody byly podle jejich tvrzení neplatné a neposkytovaly jim dostatečnou ochranu při výkonu práce. Situace se vyhrotila při jednání posledního zastupitelstva, kdy bylo vedení města osočeno z porušování zákona.

Vedení města s těmito výhradami od počátku nesouhlasilo. K danému problému si nechalo vypracovat stanovisko právníka, který potvrdil, že město nepochybilo a dosavadní dohody byly platné a v souladu s novelou zákoníku práce. Případná ochrana hasičů při jejich činnosti je řešena pojistkou, kterou má město uzavřenou, a dále také předpisy o bezpečnosti práce, které jsou dodržovány.

Až dosud byli žlutičtí hasiči z JPO II odměňováni jednotnou sazbou a náklady na tyto odměny doposud ročně činily 405.000 Kč. I přes původní tvrzení hasičů, že jim primárně nejde o navyšování sazeb za pracovní úkony, bylo město opakovaně tlačeno do neúnosného navýšení těchto sazeb. Na základě dalších vyjednávání se nakonec našla shoda na téměř dvojnásobném navýšení částky na odměňování členů jednotky, a to i přesto, že v porovnání nákladů JPO II v jiných stejně velkých městech je dohodnutá odměna žlutických hasičů podstatně vyšší. V této částce navíc nejsou zahrnuty další náklady vyplývající z nové legislativy, tedy příplatky za soboty, neděle a svátky, čerpání dovolené a další činnosti uvedené v dohodě o provedení práce, které rovněž zatíží rozpočet města. Z těchto důvodů vedení města Žlutice neakceptovalo další požadavek jednotky hasičů týkající se valorizace odměny za vykonanou práci a pohotovosti v návaznosti na aktuální platnou výši minimální mzdy.

Představitelé města nikdy nezpochybňovali nezbytnost fungování akceschopné zásahové jednotky požární ochrany typu II pro zajištění rychlé a efektivní ochrany obyvatel a majetku
v našem regionu. Na druhou stranu musíme jako řádní hospodáři dbát na udržitelnost
a přiměřenost výdajů hrazených z městského rozpočtu. Nově nastavenými finančními podmínkami bychom chtěli také motivovat další zájemce o práci v naší jednotce.

Jsme přesvědčeni, že ke kompromisu v jednání s místními hasiči ohledně jejich nových dohod bychom dospěli i bez zbytečných emocí, osočování představitelů města a pracovníků úřadu a snahy tuto záležitost zpolitizovat a medializovat.

Za vedení města Helena Plitzová

 

Datum vložení: 1. 7. 2024 13:22
Autor: Helena Plitzová

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat