Turista O městě a regionu

O městě a regionu

Žlutice, město bohaté historie a kulturních památek se rozkládá ve svahu nad údolím středního toku malebné říčky Střely sevřené kopci Dlouhý vrch, Hlínovec a Nevděk v blízkém sousedství majestátního vrchu Vladaře. Bylo založeno asi během slovanské kolonizace, jako obchodní stanice na důležité cestě z Prahy do Chebu. První písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186. V období Karla IV. již měly Žlutice organizovanou městskou správu, která vydávala listiny a vedla městské knihy. Hospodářsky se město opíralo o obchod se solí a plátenictví. Během husitských válek jsou Žlutice a okolí opakovaně svědky vojenských šarvátek.

Žlutice patří do mikroregionu Vladař a v současné době zde žije téměř 3 tisíce obyvatel. Kromě mateřské a základní školy tu sídlí též střední lesnická škola a základní umělecká škola. Každoročně se zde koná Žlutická pouť a Žlutické divadelní léto.

Hlavním centrem Žlutic je čtvercové Velké náměstí, na kterém se nachází radnice a muzeum. Uprostřed náměstí se nachází kašna a vedle ní Sloup Nejsvětější Trojice z let 1701–1704, v severozápadní části náměstí se nachází Zámecká brána do zrušeného zámku. Části středověkého sklepení jsou zpřístupněny návštěvníkům. Poblíž města se nachází několik naučných stezek.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Fotogalerie