Turista O městě Kronika města Kronika města Žlutice

Kronika města Žlutice

Digitalizovanou kroniku města ŽLutice do roku 2010 naleznete zde: https://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-kv/zlutice?language=de

Kronika města za roky 2011 až 2020 nebyla dosud digitalizována a je k nahlédnutí na Městském úřadu Žlutice v kanceláři tajemníka úřadu.

Od roku 2021 je kronika vedena elektronicky.

Rok 2021

Rok 2022