Turista Události a akce 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 25.03.2019
Místo konání: Kulturní dům
Start akce: 18:00
Konec akce: 21:00

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 25. března 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti: 

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Zápis z kontrolního výboru a zápisy z komisí starosty
 4. Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu OPVVV
 5. Výběr dodavatele Dopravního automobilu pro JSDH Žlutice
 6. Rozpočtové opatření ZM 1/2019
 7. Změna jednatele společnosti Lesy Žlutice s.r.o.
 8. Obecně závazná vyhláška 3/2019 o nakládání s odpady
 9. Záměry prodeje pozemků z majetku města
 10. Prodej pozemku ppč. 1114 v k.ú. Ratiboř u Žlutic
 11. Prodej pozemku ppč. 1116 v k.ú. Ratiboř u Žlutic
 12. Prodej pozemku pč. st. 133 v k.ú. Žlutice
 13. Broková střelnice Diana

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

        Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                     Ladislav Koutný v. r.
            starosta města                                                                 místostarosta města