Turista Události a akce 28. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

28. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

28. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 06.09.2021
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 20:00

Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 6. září 2021 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 28. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Žádost o prodej části pozemku 4046 v k. ú. Žlutice (zahrádkářská kolonie „Za tenisovými kurty“)
 4. Záměr prodeje části p. č. 3601/1 v k. ú. Verušice
 5. Směna pozemků v k.ú. Žlutice
 6. Koupě pozemků v k.ú. Veselov
 7. Obecně závazná vyhláška 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 8. Nádražní ulice - chodník a přechod pro chodce, 2. etapa
 9. Rozpočtové opatření č. 8/2021/ZM
 10. Vydání nové zřizovací listiny DPS Žlutice, příspěvková organizace
 11. Návrh na přiznání mimořádné odměny jednateli organizace Technické služby Žlutice, s.r.o.
 12. Zápisy z jednání komisí starosty
 13. Zápis do kroniky města

  Mgr.   Bc.    Václav   Slavík                           Ladislav Koutný
  starosta města místostarosta města

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

Všem osobám, které se budou zasedání účastnit osobně, mimořádné opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének ve vnitřních prostorech[1].[1] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 30. 7. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN