Turista Události a akce 27. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

27. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

27. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 28.06.2021
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 19:30

Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 28. června 2021 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 27. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 4456 v k. ú. Žlutice (žádá p. D. Pistulka)
 4. Prodej pozemků p. č. st.  226/5, p. č. st. 226/6 a částí pozemků p. č. st. 226/7 a p. č. 184 v k. ú. Žlutice
 5. Prodej části pozemku p.č. 1519 v k. ú. Veselov
 6. Směna pozemků k. ú. Žlutice, Veselov (L. Civín)
 7. Rozpočtové opatření č. 6/2021/ZM
 8. Oprava povrchu místních komunikací v lokalitě Ke Hřbitovu, Žlutice
 9. Skatepark Žlutice
 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žlutice
 11. Opakované vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice pro rok 2021
 12. Zápisy z jednání komisí starosty
 13. Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky
 14. Zápis z jednání valné hromady Skládka Vrbička s.r.o.

Mgr.   Bc.    Václav   Slavík                           Ladislav Koutný
starosta města místostarosta města

    

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

Všem osobám, které se budou zasedání účastnit osobně, mimořádné opatření ukládá povinnost použít ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.[1]


[1] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ve znění účinném od 8. 6. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN