Turista Události a akce 19. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

19. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

19. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 05.10.2020
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 20:00

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 5. října 2020 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 


Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 19. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Žádost o uvolnění jednatele společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o.
 4. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2020 na akci „Sociální bydlení - stavební úpravy objektu Obránců míru č. p. 261, Žlutice“
 5. Oprava plochy v ulici Mlýnská
 6. Centrum Žlutického kancionálu
 7. Rozpočtové opatření č. 11/2020/ZM
 8. Termíny svatebních obřadů pro rok 2021
 9. Prodej části pozemku p.č. 718/2 v k. ú. Knínice u Žlutic
 10. Směna části pozemků p.č. 767/1 a 745/1 v k. ú. Verušice (p. Moiseyev)
 11. Záměr prodeje části pozemku p.č.  755/1 a 755/17 v k. ú. Verušice
 12. Zápisy z jednání komisí starosty

                        Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                      Ladislav Koutný v. r. 
             
               starosta města                                                                                   místostarosta města

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.