Turista Události a akce 13. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

13. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 27.01.2020
Místo konání: Kulturní dům
Start akce: 18:00
Konec akce: 20:00

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 27. ledna 2020 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 13. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupiteltsva jsou tyto záležitosti:

 Program                       

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
3. Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem financování projektu „150. výročí Sboru dobrovolných hasičů Žlutice“
4. Rozpočtové opatření RO 1/2020/ZM
5. Aktualizace Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu města Žlutice
6. Změny ve složení dozorčí rady společnosti Lesy Žlutice, s.r.o.
7. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace DPS Žlutice
8. Zápis do kroniky města
9. Zápisy z jednání komisí starosty


Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                               Ladislav Koutný v. r.
     starosta města                                                                                          místostarosta města


Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.