Turista Události a akce 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 11.11.2019
Místo konání: Kulturní dům
Start akce: 18:00
Konec akce: 20:00

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 11. listopadu 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
3. Záměry prodeje pozemků z majetku města
a) Žádost o prodej části pozemku p. č. 42 v k. ú. Žlutice (p. Černý)
b) Žádost o prodej části pozemku č. 703/2 v k. ú. Verušice
4. Právo stavby a věcné břemeno ke kabelu NN na p. p. č. 4282/1
5. Zápisy z jednání finančního výboru a z jednání komisí starosty
6. Zápis z j ednání dozorčí rady Skládky Vrbička dne 26. 9. 2019

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

                   Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.
                         starosta města