Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: v pondělí 19. června 2023 od 18:00 v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice

Vážené dámy, vážení pánové! Zveme všechny občany na 7. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program:

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola plnění usnesení
 4. Schválení Obecně závazné vyhlášky města Žlutice o regulaci hlučných činností
 5. Zápis z jednání kontrolního výboru
 6. Prodej pozemku p. č. 1512 a část pozemku p. č. 1514 v k. ú. Verušice
 7. prodej části pozemku p. č. 1054/2 v k. ú. Ratiboř
 8. Prodej pozemku p. č. 980 a část pozemku p. č. 1439/2 v k. ú. Veselov
 9. Záměr prodeje pozemku p. č. 85/1 a pozemku p. č. 85/2 v k. ú. Knínice u Žlutic
 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3661/4 a části pozemku p. č. 4373/3 v k. ú. Žlutice
 11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4622 v k. ú. Žlutice
 12. Záměr prodeje pozemku p. č. 686/23 v k. ú. Verušice
 13. Záměr prodeje pozemku p. č. 1532 v k. ú. Verušice
 14. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Knínice u Žlutic
 15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1439/2 v k. ú. Veselov
 16. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Napojení objektu Smetanova 6, Žlutice na CZT" 
 17. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Žlutická teplárenská, a. s., IČO 26341107
 18. Změna smluv o výkonu funkce jednatele Technické služby Žlutice, s.r.o. a Lesy Žlutice, s.r.o.
 19. Schválení mimořádné odměny jednatele společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o.
 20. Schválení mimořádné odměny jednatele společnosti Lesy Žlutice, s.r.o.
 21. Změna smlouvy jednatele společnosti Lesy Žlutice, s.r.o.
 22. Informace vedení města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
Datum vložení: 9. 6. 2023 12:52
Datum poslední aktualizace: 26. 7. 2023 13:04

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat