Podnikatel Žlutický ovál

Žlutický ovál

Název projektu:          

Žlutický ovál (CZ.1.09/2.2.00/81.01286)


Realizátor:

Město Žlutice


Finanční zdroj:

Regionální operační program NUTS Severozápad                                                                               

2          Integrovaná podpora místního rozvoje

2.2       Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

                                             

Termín realizace projektu:      

1.1.2013 – 28.10.2015

 

Partneři projektu:

Sbor dobrovolných hasičů Žlutice

Tělovýchovná jednota Sokol Žlutice

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace       

 

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je vybudování oválu, který bude sloužit jako ovál pro běžce a zároveň bude vybudována i část pro in-line bruslaře. Rekonstrukce plochy dráhy je navržena ve smyslu sportovního využití pro běžecké tréninkové účely a současně jako in-line dráha pro brusle, a jiné cvičné účely. Dráha bude nově vytýčena dle projekčního návrhu, předpokladem pro navržené parametry je rozšíření dráhy v tečnách oblouků.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro trávení volného času a zvýšení kvality prostředí pro život místních občanů a návštěvníků ve městě Žlutice.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

- zkvalitnit podmínky pro trávení volného času místním občanům,

- rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro občany města Žlutice,

- zlepšit stav veřejného prostranství,

- zlepšit fyzický vzhled města Žlutice.

 

Stanovené cíle projektu budou naplněny prostřednictvím vybudování „Žlutického oválu“.

 

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu