Podnikatel Rozvoj města Strategický plán

Strategický plán

Aktualizace strategického plánu města Žlutice

Městu Žlutice se podařilo získat z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dotaci na projekt „Aktualizace strategického plánu města Žlutice“, který se zaměřuje na aktualizaci stávajícího strategického plánu rozvoje města Žlutice a byl předložen do výzvy č. 092. Projekt byl zahájen v dubnu 2020 a datum ukončení realizace je naplánováno na březen 2022. Více informocí k projektu najdete zde.


Analytická část SPRM Žlutice 2021

Na odkazu ZDE si můžete stáhnout hotovou analýzu ke strategickému dokumentu města. Byl vypracován za podpory aktivních zastupitelů, členů Komise pro investice a rozvoj a také za přispění veřejnosti dotazníkovým šetřením.

Dokument rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu ve městě Žlutice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, na období 2021 - 2027.


Dokument strategického plánu

Strategický plán rozvoje města Žlutice (dále jen „Strategický plán") je koncipován jako dlouhodobý rozvojový dokument, ze kterého je možné formulovat rozvojové aktivity města ve střednědobém horizontu.

Vyhodnocení opatření 2010-2013

Vyhodnocení opatření strategického plánu za období 2010-2013.

Vyhodnocení opatření 2009

Vyhodnocení opatření strategického plánu na rok 2009.