Podnikatel Správa města

Správa města

Správa města

Volené orgány města

Starosta města: Mgr. Bc. Václav Slavík (starosta@zlutice.cz)

Místostarosta města: Ladislav Koutný (lada.koutny01@seznam.cz)

Městský úřad 

 • Tajemník

Mgr. Tomáš Vodenka

 • Sekretariát a podatelna, matrika
Erika Šlechtová

 • Správa majetku
Rostislav Pilný

 • Bytové hospodářství
Darina Fejt

 • Správa místních poplatků
Leona Jirsová

 • Správce rozpočtu, pokladna
Romana Veselá

 • Účtárna
Ivana Baštářová
              
 • Investice
Lubor Strejček

 • Stavební úřad
Martina Stojanovová

 • Sociální pracovník
Barbora Syrová, Dis

 • Životní prostředí, odpady, správa pohřebiště
Jiří Volf

 • Kultura, infocentrum, volnočasové aktivity
Alena Adámková

 • Knihovna, kultura
Lenka Skačanová