Podnikatel Rozvoj města Sociální plánování

Sociální plánování

Strategický plán sociálního začleňování

Zastupitelstvo města Žlutice schválilo na svém jednání 9. listopadu 2015 Strategický plán sociálního začleňování Žluticko pro období mezi lety 2016 - 2018.