Podnikatel Projekt Sběrný dvůr Žlutice

Projekt Sběrný dvůr Žlutice

Projekt „Sběrný dvůr Žlutice“

Tento projekt byl zpracován v rámci žádosti o dotaci na základě 69. výzvy OPŽP 2014-2020.

Cílem projektu je vybudovat ve Žluticích plnohodnotný sběrný dvůr určený ke sběru, výkupu a soustřeďování všech odpadů kategorie O a N od občanů za účelem jejich předání k dalšímu využití, případně odstranění. Ve sběrném dvoře bude shromažďován odpad vznikající na správním území města Žlutice. 

Projekt obsahuje výstavbu sběrného dvora na pozemcích parc. č. 889, 3787/1, 3787/5 v k.ú. Žlutice ve vlastnictví města Žlutice zahrnující nástavbu a stavební úpravy skladového objektu, přístřešek pro kontejnery, manipulační asfaltovou plochu, oplocení, areálovou kanalizaci, areálový rozvod NN a areálový rozvod vodovodu. Součástí je i příprava na osazení mobilního ekokontejneru a osazení mostové váhy. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.