Podnikatel Výběrové řízení - tajemník/tajemnice městského úřadu

Výběrové řízení - tajemník/tajemnice městského úřadu

15.09.2021
Výběrové řízení - tajemník/tajemnice městského úřadu

Tajemnice městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu.

Více informací najdete zde.

Příloha č. 1 Přihláška k výběrovému řízení
Příloha č. 2 Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb.
Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění předpokladů dle § 5 zákona č. 312/2002
Příloha č. 4 Souhlas s nakládáním s posktnutými osobními  údaji