Občan Události a akce Tradiční akce Živé Skoky

Živé Skoky

Živé Skoky

Projekt Živé Skoky směřuje k návratu života do areálu bývalé obce Skoky a především k oživení poutního chrámu Navštívení Panny Marie jako místa setkávání. 

Tento projekt dnes zahrnuje:

  • cyklus koncertů duchovní hudby a hudby blízkých žánrů. Koncerty probíhají přímo v kostele Navštívení Panny Marie.
  • kulturní a společenské akce jako např. výstavy, přednášky, workshopy, setkání poutníků a pod.
  • tradiční skokovské česko-německé mariánské poutě, konané podle historické tradice 1. května a první červencovou neděli
  • chrámová a průvodcovská služba po celou letní poutní sezónu
  • expozice věnovaná minulosti a přítomnosti Skoků 
  • materiální a technická podpora pracovně zážitkových mládežnických táborů

Projekt Živé Skoky realizuje občanské sdružení Pod střechou.