Občan Správa města Vyhlášky a nařízení

Vydané právní předpisy

Zastupitelstvu města je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.