Občan Rozvoj města Územní plán

Územní plán

Návrh územního plánu Žlutice

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Žlutice

V příloze naleznete Oznámení o zahájení řízení o ÚP Žlutice, které se bude konat ve čtvrtek 25.8.2016 v 17.00 v Kulturním domě ve Žluticích, Smetanova 71.

Kompletní dokumentace k nahlédnutí na stránkách pořizovatele ZDE.

Oznámení o projednávání návrhu územního plánu Žlutice

V příloze naleznete Oznámení o projednávání návrhu ÚP Žlutice a hlavní výkres.

Doprava

Plán využití území

Chronologická tabulka opatření

Chronologická tabulka opatření strategického plánu.