Občan Správa města Zastupitelstvo města Termíny jednání zastupitelstva města

Termíny jednání zastupitelstva města

Termíny jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města se podle zákona o obcích schází nejméně 1x za 3 měsíce, zpravidla v pondělí od 18.00 v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. Ve volebním období 2018-2022 se bude ZM scházet zpravidla každý měsíc.

Předpokládané termíny pro rok 2022: 24. ledna, 28.  února, 28. března, 25. dubna, 30. května, 27. června, 29. srpna, 19. září.

Předpokládané termíny pro rok 2021: 25. ledna, 22.  února, 29. března, 26. dubna, 24. května, 28. června, 6. září, 4. října, 8. listopadu, 22. listopadu, 13. prosince.

Předpokládané termíny pro rok 2020: 27. ledna, 2. března, 30. března1, 27. dubna, 25. května, 22. června, 7. září, 5. října, 9. listopadu, 14. prosince.

V případě potřeby je samozřejmě ZM zákonným způsobem svoláno také v jiných termínech.

1 zrušeno v důsledku platnosti usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), které navazuje na nouzový stav vyhlášený vládou usnesením č. 194 ze dne 12. 3.2020 (69/2020 Sb.) a vyplynulo z krizového opatření k omezení volného pohybu osob, přijatého usnesením vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020 (85/2020 Sb.) 

Termíny pro rok 2019: 28. ledna, 25. února, 25. března, 29. dubna, 3. června, 24. června, 9. září, 7. října, 11. listopadu, 16. prosince.