Občan Správa města Zastupitelstvo města Termíny jednání zastupitelstva města

Termíny jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města se podle zákona o obcích schází nejméně 1x za 3 měsíce, zpravidla v pondělí od 18.00 v sálu Kulturního domu. Ve volebním období 2018-2022 se bude ZM scházet zpravidla každý měsíc.

Předpokládané termíny pro rok 2020: 27. ledna, 2. března, 30. března, 27. dubna, 25. května, 22. června, 7. září, 5. října, 9. listopadu, 14. prosince.

V případě potřeby je samozřejmě ZM zákonným způsobem svoláno také v jiných termínech.

Termíny pro rok 2019: 28. ledna, 25. února, 25. března, 29. dubna, 3. června, 24. června, 9. září, 7. října, 11. listopadu, 16. prosince.