Občan Rozvoj města Strategický plán

Strategický plán

Aktualizace strategického plánu města Žlutice

Městu Žlutice se podařilo získat z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dotaci na projekt „Aktualizace strategického plánu města Žlutice“, který se zaměřuje na aktualizaci stávajícího strategického plánu rozvoje města Žlutice a byl předložen do výzvy č. 092. Projekt byl zahájen v dubnu 2020 a datum ukončení realizace je naplánováno na březen 2022. Více informocí k projektu najdete zde.

Dokument strategického plánu

Strategický plán rozvoje města Žlutice (dále jen „Strategický plán") je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument, který má formulovat rozvojové aktivity města zejména pro období let 2009 – 2015.

Vyhodnocení opatření 2010-2013

Vyhodnocení opatření strategického plánu za období 2010-2013.

Vyhodnocení opatření 2009

Vyhodnocení opatření strategického plánu na rok 2009.