Občan Správa města

Správa města

Správa města

Starostou města je Mgr. Bc. Václav Slavík (starosta@zlutice.cz) a místostarostou je Ladislav Koutný (lada.koutny01@seznam.cz). 

Obce a města představují základní územní samosprávné celky. Jsou to územní společenství občanů, jejichž právo na samosprávu zaručuje Ústava ČR. Město Žlutice je samostatně spravováno zastupitelstvem. Členové zastupitelstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Nynější členové zastupitelstva byli zvoleni v komunálních volbách, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018. 

Symboly města

Symboly města jsou logo města, erb, prapor.   

              

Volené orgány města