Občan Rozvoj města Sociální plánování Sociální činnost

Sociální činnost

Sociální činnost

Sociální činnost města Žlutice

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhlo na městském úřadě ve Žluticích první setkání letošního roku s poskytovateli terénních sociálních služeb, které působí na území našeho města.
Hlavními body tohoto setkání byly:

  • Prohloubení spolupráce sociální pracovnice s terénními službami
  • Předání informací o tom, jak jednotlivé služby fungují a kam až sahá jejich působnost

Setkání se zúčastnili zástupci těchto organizací:

 

Pracovníci terénních služeb budou informovat občany města Žlutice prostřednictvím zpravodaje o tom, jaké služby v rámci terénní práce poskytují. První článek z oblasti sociální činnosti bude zveřejněn v následujícím dubnovém vydání městského zpravodaje. Chtěla bych tímto veřejně poděkovat všem výše uvedeným za jejich práci, která není vždy jednoduchá a v neposlední řadě za spolupráci, která bude i nadále pokračovat.

                  Barbora Syrová, DiS.
sociální pracovnice Městského úřadu Žlutice
                  tel. 728 386 167