Občan Sazebník úřadu za poskytování informací

Sazebník úřadu za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace bude stanovena dle sazebníku:

  • materiálové náklady dle ceníku za kopírování, skutečné náklady (např. CD, DVD, atd.),
  • doručovací náklady hodnota poštovného dle platného ceníku.

Výše úhrady za poskytnutou informaci je sdělena žadateli a je poskytnuta s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 400,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta po zaplacení této úhrady.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na podatelně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města.

Pokud bude poskytnuta informace na CD nebo DVD, použije se pro tyto účely CD nebo DVD MěÚ, cena bude započítána do materiálových nákladů.

Ceník za kopírování:

  • Kopírování A4 jednostranně Kč 2,-
  • Kopírování A4 oboustranně Kč 4,-
  • Kopírování A3 jednostranně Kč 4,-
  • Kopírování A3 oboustranně Kč 8,-

Úplný sazebník úhrad za poskytování informací ke stažení ZDE.