Občan Správa města Životní situace a formuláře Pronájem bytů a nebytových prostor

Pronájem bytů a nebytových prostor

Pronájem bytů a nebytových prostor

Na této stránce naleznete aktuální seznam volných bytů, zásady pro jejich přidělování a domovní řád, můžete zde také stáhnout žádost o přid+ělení bytu.

 

Město Žlutice momentálně nemá k dispozici volné byty.

Kontaktní osobou této agendy na Městském úřadě Žlutice je paní Barbora Syrová, DiS.

Tel.: 353 227 970, 728 386 167, email: barbora.syrova@zlutice.cz.

 

Město Žlutice disponuje sedmi sociálními byty, které byly vybudovány v rámci "Bydlení na zámku", registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008833
Více informací k nalezení zde.

Dokumenty ke stažení