Občan PŘEHLED HROZEB PRO JEDNOTLIVÉ OBCE V ORP KARLOVY VARY-MAPA RIZIK

PŘEHLED HROZEB PRO JEDNOTLIVÉ OBCE V ORP KARLOVY VARY-MAPA RIZIK

Na veřejném bezpečnostním portálu BEZPORT je zveřejněna nová analýza hrozeb i pro území města Žlutice.

Město Žlutice tímto plní svou povinnost dle ustanovení §21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznámit právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení.

Na níže uvedeném odkazu naleznete „Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v působnosti města Karlovy vary, coby obce s rozšířenou působností.

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/informacni-servis/prehled-hrozeb-pro-jednotlive-obce-v-orp-karlovy-vary