Občan Správa města Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Město Žlutice

2. Důvod a způsob založení

Město Žlutice bylo založeno v souladu  s ustanovením §3 odst. 4) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Žlutice, město husitských tradic, bylo založeno asi během slovanské kolonizace jako obchodní stanice na důležité cestě z Prahy do Chebu. První písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186.

V období Karla IV. již měly Žlutice organizovanou městskou správu, která vydávala listiny a vedla městské knihy. V období 1850 – 1948 se Žlutice staly sídlem soudního a politického okresu.

V současnosti jsou Žlutice základním územním samosprávním celkem v souladu s čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vznik a zánik obcí (měst) je v současném správním řádu ČR upraven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Město Žlutice je spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Velké náměstí 144, Žlutice 364 52
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Velké náměstí 144, Žlutice 364 52
4.3 Úřední hodiny: pondělí a středa 7.30  - 11.30 hodin  12.30  - 17.00 hodin                             
4.4 Telefonní čísla: 353 393 171                             
4.5 Adresa internetových stránek: www.zlutice.cz
4.6 Adresa podatelny: Velké náměstí 144, Žlutice 364 52                        

4.7 Elektronická adresa podatelny: podatelna@zlutice.cz; další elektronické adresy
4.8 Datová schránka: q9xbwud 

5. Případné platby lze poukázat

  • 0800413399/0800 (Česká spořitelna - účet pro běžné finanční operace)
  • 94-2416341/0710 (Česká národní banka - účet pro platby z/do státního rozpočtu)

6. IČO

  • Identifikační číslo: 00255181

7. Plátce daně z přidané hodnoty

  • Daňové identifikační číslo: CZ00255181

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Městského úřadu Žlutice (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města podatelna@zlutice.cz (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města:q9xbwud (viz bod 4.8).
Bližší informace zde.

10. Příjem podání a podnětů

Žádat o informace lze osobně na sekretariátu Městského úřadu Žlutice v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu Městského úřadu Žlutice (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města podatelna@zlutice.cz (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města ID:q9xbwud (viz bod 4.8)

11. Předpisy 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy 
11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Nadřízený orgán nevydal žádné rozhodnutí o výši úhrad za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence 

Město Žlutice neposkytlo žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace

Formuláře

Formuláře lze získat na Městském úřadě Žlutice v úředních hodinách. Některé z formulářů jsou rovněž ke stažení na níže uvedených odkazech:

Popisy úkonů orgánů veřené moci - životní situace

Opravné prostředky