Občan Správa města Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Město Žlutice

2. Důvod a způsob založení

Město Žlutice bylo založeno v souladu  s ustanovením §3 odst. 4) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Žlutice, město husitských tradic, bylo založeno asi během slovanské kolonizace jako obchodní stanice na důležité cestě z Prahy do Chebu. První písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186.

V období Karla IV. již měly Žlutice organizovanou městskou správu, která vydávala listiny a vedla městské knihy. V období 1850 – 1948 se Žlutice staly sídlem soudního a politického okresu.

V současnosti jsou Žlutice základním územním samosprávním celkem v souladu s čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vznik a zánik obcí (měst) je v současném správním řádu ČR upraven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Město Žlutice je spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Oranizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Velké náměstí 144, Žlutice 364 52
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Velké náměstí 144, Žlutice
4.3 Úřední hodiny: pondělí a středa 7.30  - 11.30 hodin  12.30  - 17.00 hodin                             
4.4 Telefonní čísla: 353 393 171                             
4.5 Čísla faxu: fax není využíván                             
4.6 Adresa internetové stránky: www.zlutice.cz
4.7 Adresa e-podatelnypodatelna@zlutice.cz   ID datové schránky: q9xbwud                          
4.8 Další elektronické adresy 

5. Případné platby lze poukázat

  • 0800413399/0800 (Česká spořitelna - účet pro běžné finanční operace)
  • 94-2416341/0710 (Česká národní banka - účet pro platby z/do státního rozpočtu)

6. IČO

  • Identifikační číslo: 00255181

7. DIČ

  • Daňové identifikační číslo: CZ00255181

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Městského úřadu Žlutice (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města podatelna@zlutice.cz (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města ID:q9xbwud.
Bližší informace zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádat o informace lze osobně na sekretariátu Městského úřadu Žlutice v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu Městského úřadu Žlutice (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města podatelna@zlutice.cz (viz bod 4.7), nebo nebo do datové schránky města ID:q9xbwud.

11. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí oddělení městského úřadu a orgánů města

11.1 Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
11.2 Dle zákona č. 106/1999 Sb., o osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

12. Formuláře

Formuláře lze získat na Městském úřadě Žlutice v úředních hodinách. Některé z formulářů jsou rovněž ke stažení na níže uvedených odkazech:

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

14. Předpisy 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy 
14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán nevydal žádné usnesení o výši úhrad za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence 

Město Žlutice neposkytlo žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17. Výroční zpráva podle zákona

Poskytnuté informace podle zákona