Občan Správa města Podatelna Podatelna na úřadě

Podatelna na úřadě

Vítáme Vás v elektronické podatelně Městského úřadu ve Žluticích. Jsme poctěni, že jste se rozhodli používat tento systém a doufáme, že s nabízenými službami budete spokojeni.

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu podatelna@zlutice.cz, nebo na technickém nosiči dat (USB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. V ostatní dny doporučujeme občanům si nejprve telefonicky ověřit přítomnost úředníka v podatelně (tel. 353 393 171, 720 584 888). Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání

  • Pokud je přílohou elektronického podání soubor, Městský úřad Žlutice akceptuje soubory ve formátech: *.DOC (dokument MS Word), *.XLS (dokument MS Excel), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader ), *.TXT (prostý text), *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument).
  • Jednou e-mailovou zprávou, nebo na jednom technickém nosiči dat, zasílejte pouze jedno podání.
  • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími přílohami tohoto podání.

Příjem a zpracování elektronických podání

  • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.
  • Pokud si odesílatel vymíní, může být další komunikace s městským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
  • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání elektronického podpisu (vydal ÚVIS č. 016/01.01).