Občan Správa města Životní situace a formuláře Placení místních poplatků

Placení místních poplatků

Místní poplatky dle Obecně závazných vyhlášek města lze zaplatit v hotovosti v pokladně Městského úřadu Žlutice v úředních dnech, popř. převodem příslušné částky na účet města vedený u České spořitelny, a.s., č.: 0800413399/0800 pod daným variabilním symbolem (viz níže):

*xxx doplňte číslo popisné adresy Vašeho trvalého pobytu. Do poznámky vždy uveďte příjmení poplatníků nebo název firmy.

Místní poplatek za komunální odpad        
VS 1340xxx
Místní poplatek ze psů
VS 1341xxx
Místní poplatek z pobytu VS 1342
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
VS 1343
Informace pro majitele psů

Úřední hodiny: pondělí a středa 7.30  - 11.30 hodin  12.30  - 17.00 hodin;
v ostatní dny po předcházející telefonické domluvě (úředník nemusí být přítomen).


Bližší informace podá správce místních poplatků Městského úřadu Žlutice paní Leona Jirsová.
Tel.: 353 227 961, 607 055 638, email: leona.jirsova@zlutice.cz.

Nově vydané a aktualizované právní předpisy k této agendě platné od 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška 4/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů
Obecně závazná vyhláška 5/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 7/2019, o místním poplatku z pobytu