Občan Správa města Městský úřad

Městský úřad

Adresa

Velké náměstí 144, Žlutice 364 52

+420 353 393 171

Elektronická podatelna

Pro informace o elektronické podatelně klikněte na Elektronická podatelna.

Bankovní spojení

0800413399/0800

Datová schránka

ID datové schránky: q9xbwud

Kontakty na zaměstnance

Agendy městského úřadu:

 • Evidence obyvatel

Agendu vyřizuje: Jiří Volf, zastupuje: Erika Šlechtová

 • Matrika - narození, uzavírání manželství

Agendu vyřizuje: Leona Jirsová, zastupuje: Jiří Volf, Erika Šlechtová

 • Matrika - úmrtí

Agendu vyřizuje: Jiří Volf, zastupuje: Leona JirsováErika Šlechtová

 • Svatební obřady

Agendu vyřizuje: Leona Jirsová, zastupuje: Erika Šlechtová

 • Czech POINT

Agendu vyřizuje: Jiří Volf, zastupuje: Erika Šlechtová

 • Správa majetku města - pozemky, prodej a nabývání nemovitostí

Agendu vyřizuje: Jana Volfová, zastupuje: Martina Stojanovová

 • Správa majetku města - byty, nebytové prostory, budovy (Bytové hospodářství )

Agendu vyřizuje: Darina Fejt

 • Rozvoj města-investice, veřejné zakázky, údržba a opravy nemovitostí města, veřejné osvětlení

Agendu vyřizuje: Mgr. Lubor Strejček

  • Správa místních poplatků

  Agendu vyřizuje: Leona Jirsová

   • Silniční správní řad a místní komunikace

   Agendu vyřizuje: Martina Stojanovová, zastupuje: Mgr. Tomáš Vodenka

    • Rozpočet města, personální a mzdová účetní

    Agendu vyřizuje: Romana Veselá

     • Pokladna

     Agendu vyřizuje: Ivana Baštářová, zastupuje: Erika Šlechtová, Romana Veselá

      • Účtárna

      Agendu vyřizuje: Ivana Baštářová, zastupuje Romana Veselá

       • Dotace z rozpočtu města

       Agendu vyřizuje: Ivana Baštářová

       • Stavební úřad

       Agendu vyřizuje: Gabriela Vaňhátová, zastupuje:  Martina Stojanovová

       • Územní plán

       Agendu vyřizuje: Martina Stojanovová, zastupuje: Mgr. Tomáš Vodenka

       • Stanoviska a vyjádření města ke stavebním záměrům

       Agendu vyřizuje: Martina Stojanovová, zastupuje: Jana Volfová

        • Sociální pracovník, veřejný opatrovník

        Agendu vyřizuje: Barbora Syrová, DiS

         • Životní prostředí, kácení stromů, odpadové hospodářství, údržba zeleně, čištění komunikací, správa pohřebiště

         Agendu vyřizuje: Jiří Volf

         • Kultura, infocentrum, volnočasové aktivity

         Agendu vyřizuje: Alena Adámková

         • Odchyt zvířat

         Agendu vyřizuje: Alena AdámkováLenka Skačanová

         • Knihovna

         Agendu vyřizuje: Lenka Skačanová

         • Muzeum

         Agendu vyřizuje: Kamila Neckářová

         • Přestupky

         Agendu vyřizuje: Erika Šlechtová, zastupuje Barbora Syrová, DiS

         • Příspěvkové organizace města a společnosti města

         Agendu vyřizuje: Ivana BaštářováMgr. Tomáš Vodenka

         • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

         Agendu vyřizuje: Mgr. Tomáš Vodenka