Občan Správa města Komise starosty

Komise starosty

Starosta města v souladu se zákonem o obcích zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány níže uvedené komise. Předseda komise je zvýrazněn. Složení komisí je průběžně aktualizováno.

Komise pro investice a rozvoj 

 • Mgr. Bc. Václav Slavík, Ing. Marek Hodoval, Rostislav Pilný, Petr Pánek, Jaroslav Malafa, Jaromír Fejt, Tomáš Ries, Vít Prošek, tajemník komise: Mgr. Lubor Strejček (aktualizováno 1. 12. 2020)
 • Zápisy z jednání komise

Komise pro bydlení

 • Jaroslava Voglová, Ladislav Koutný, Alena Adámková, Leona Jirsová,  Darina Fejt, tajemník komise: Barbora Syrová, DiS. (aktualizováno 1. 2. 2021)
  Zápisy z jednání komise

Komise pro oblast sociální a bezpečnost

 • Emílie Špidrová, Pavlína Jankuliaková, Zuzana Poulová, Pavel Bílek, Dana Kopelentová, Monika Volemanová, Mgr. Kamila Dvořáková, Mgr. Ivana Strejčková, Mgr. Iva Slunčíková, Bc. Veronika Janíčková, tajemník komise: Barbora Syrová, DiS. (aktualizováno 1. 2. 2020)
 • Zápisy z jednání komise

Komise pro kulturu, sport a volný čas

 • Alena Adámková, Mgr. Denisa Slavíková, Jana Koutná, Martin Hladký, Petr Levanský, Bc. Jitka Schöppová, Martin Bílý, Mgr. Luděk Svoboda, Jaroslav Koliha, Zdeněk Petřík, Marie Ferencová, tajemník komise: Martina Stojanovová (aktualizováno 1. 5. 2020)
 • Zápisy z jednání komise

Komise pro památky

 • MUDr. Hana Hnyková, Petr Pánek, Petr Řezáč, Kamila Neckářová, PhDr. Miroslava Mutinská, Ing. Romana Borusíková, Ing. Ondřej Fábera, tajemník komise: komise nemá tajemníka (aktualizováno 1. 12. 2020)
 • Zápisy z jednání komise

Inventarizační komise

 • Alois Minář, Marie Ferencová, Jana Lorencová, Alena Adámková, Luděk Hladký, Ivana Baštářová, tajemník komise: Jiří Volf

Komise pro projednávání přestupků

 • JUDr. Karel Seidl, Dagmar Čáslavová, Barbora Syrová, DiS., Erika Šlechtová, Alena Adámková (aktualizováno 1. 2. 2020)

Povodňová komise

 • Mgr. Bc. Václav Slavík, Alois Minář, Miroslav Beneš, Jiří Volf, Rostislav Pilný