Občan Správa města Starosta a místostarosta Komise starosty města

Komise starosty města

Starosta města v souladu se zákonem o obcích zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány níže uvedené komise. Předseda komise je zvýrazněn. Složení komisí je průběžně aktualizováno.

Komise pro investice a rozvoj 

 • Mgr. Bc. Václav Slavík, Ing. Petr Keřka, Marek Hodoval, Rostislav Pilný, Petr Pánek, Jaroslav Malafa, Jaromír Fejt, Tomáš Ries, Vít Prošek, tajemník komise: Mgr. Lubor Strejček
 • Zápisy z jednání komise

Komise pro bydlení

 • Jaroslava Voglová, Jana Lorencová, Alena Adámková, Ladislav Koutný, Leona Jirsová, tajemník komise: Barbora Syrová, DiS. (aktualizováno 1. 2. 2020)
  Zápisy z jednání komise

Komise pro oblast sociální a bezpečnost

 • Emílie Špidrová, Pavlína Jankuliaková, Zuzana Poulová, Pavel Bílek, Dana Koppelentová, Monika Volemanová, Mgr. Kamila Dvořáková, Mgr. Ivana Strejčková, Mgr. Iva Slunčíková, Bc. Veronika Jeníčková, tajemník komise: Barbora Syrová, DiS. (aktualizováno 1. 2. 2020)
 • Zápisy z jednání komise

Komise pro kulturu, sport a volný čas

 • Alena Adámková, Mgr. Denisa Slavíková, Jiří Švec, Jana Koutná, Martin Hladký, Petr Levanský, Jitka Schöppová, Martin Bílý, Luděk Svoboda, Jaroslav Koliha, Jaromír Břehový, Zdeněk Petřík, Marie Ferencová, MUDr. Hana Hnyková, tajemník komise: Martina Stojanovová
 • Zápisy z jednání komise

Komise pro památky

 • MUDr. Hana Hnyková, Petr Pánek, Petr Řezáč, Kamila Neckářová, Ing. Petr Keřka, Miroslava Mutinská, Romana Borusíková, Ing. Ondřej Fábera, tajemník komise: Mgr. Lubor Strejček
 • Zápisy z jednání komise

Inventarizační komise

 • Alois Minář, Marie Ferencová, Jana Lorencová, Alena Adámková, Luděk Hladký, Ivana Baštářová, tajemník komise: Jiří Volf

Komise pro projednávání přestupků

 • JUDr. Karel Seidl, Dagmar Čáslavová, Barbora Syrová, DiS., Erika Šlechtová, Alena Adámková (aktualizováno 1. 2. 2020)

Povodňová komise

 • Mgr. Bc. Václav Slavík, Alois Minář, Miroslav Beneš, Jiří Volf, Rostislav Pilný