Občan Správa města Komise starostky Komise sociální a bytová

Komise sociální a bytová

Starosta města v souladu se zákonem o obcích zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány níže uvedené komise. Předseda komise je zvýrazněn. Složení komisí je průběžně aktualizováno.

Předseda: Darina Fejt

Členové:

  1. Mgr. Kamila Dvořáková
  2. Leona Jirsová
  3. Ladislav Koutný
  4. Mgr. Iva Slunčíková
  5. Mgr. Ivana Strejčková
  6. Emílie Špidrová
  7. Mgr. Petra Vodenková
  8. Jaroslava Voglová
  9. Mgr. Monika Volemanová

Tajemník komise: Barbora Syrová, DiS.

Zápisy z jednání komise:

1. dne 13.2.2023