Občan Správa města Komise starostky Komise pro památky a cestovní ruch

Komise pro památky a cestovní ruch

Starosta města v souladu se zákonem o obcích zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány níže uvedené komise. Předseda komise je zvýrazněn. Složení komisí je průběžně aktualizováno.

Předseda: Ing. et Ing. Ondřej Fábera

Členové:

  1. Iva Civínová
  2. MUDr. Hana Hnyková
  3. PhDr. Miroslava Mutinská
  4. Kamila Neckářová

Tajemník komise: MUDr. Hana Hnyková

Zápisy z jednání komise:

Zápis č.1/2023