Občan Správa města Komise starostky Komise pro investice a rozvoj:

Komise pro investice a rozvoj

Starosta města v souladu se zákonem o obcích zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány níže uvedené komise. Předseda komise je zvýrazněn. Složení komisí je průběžně aktualizováno.

Předseda: Rostislav Pilný

Členové:

  1. Ing et Ing. Ondřej Fábera
  2. Ing. Marek Hodoval
  3. Ing. Jan Hutkay
  4. Tomáš Ries
  5. Filip Strejček
  6. Mgr. et Mgr. Helena Plitzová

Tajemník komise: Mgr. Strejček Lubor

Zápisy z jednání komise:

1. - 22.2..2023, 2.21.3.23 a 30.3.23, Příloha č.1, Příloha č. 2, 3. 26.4.23 a 9.5.23, Příloha č.1, Příloha č. 2