Občan Dotační program města Žlutice 2019

Dotační program města Žlutice 2019

Dotační program města Žlutice 2019

Obecné okruhy dotačního programu města Žlutice pro rok 2019

schválené Zastupitelstvem města Žlutice dne 17. 12. 2018 usnesením ZM/2018/2/12

  • Tradiční a významné kulturní a sportovní akce a akce k významným dnům
  • Celoroční činnost spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě nebo aktivity podporující děti, mládež a seniory
  • Aktivity, které vedou k navázání a udržování partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

 

Žádosti o dotace pro rok 2019 je možné podávat výhradně za použití stanoveného formuláře v termínu od 7. února 2019 do 15. února 2019 do 14:30 hodin. U osobního i poštovního podání je rozhodující datum a čas přijetí v podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí č. p. 144, 364 52 Žlutice.

Dokumenty

  1. Žádost o poskytnutí dotace
  2. Smlouva o poskytnutí dotace
  3. Vyúčtování dotace
  4. Pravidla pro poskytování dotací