Občan Dotační program města Žlutice 2019

Dotační program města Žlutice 2019

Obecné okruhy dotačního programu města Žlutice pro rok 2019

schválené Zastupitelstvem města Žlutice dne 17. 12. 2018 usnesením ZM/2018/2/12

  • Tradiční a významné kulturní a sportovní akce a akce k významným dnům
  • Celoroční činnost spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě nebo aktivity podporující děti, mládež a seniory
  • Aktivity, které vedou k navázání a udržování partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

 

Žádosti o dotace pro rok 2019 je možné podávat výhradně za použití stanoveného formuláře v termínu od 7. února 2019 do 15. února 2019 do 14:30 hodin. U osobního i poštovního podání je rozhodující datum a čas přijetí v podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí č. p. 144, 364 52 Žlutice.

Dokumenty

  1. Žádost o poskytnutí dotace
  2. Smlouva o poskytnutí dotace
  3. Vyúčtování dotace
  4. Pravidla pro poskytování dotací