Občan Rozvoj města Granty a dotace Dotace Karlovarský kraj

Dotace Karlovarský kraj

Dotace poskytnuté Karlovarským krajem v roce 2019

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Žlutice             450.000 Kč
Oprava chatek ATC Žlutice    225.590 Kč
Miniaturní publikace města žlutice 30.000 Kč
Žlutické divadelní léto 20.000 Kč
Výbava nové expozice muzea 1.000.000 Kč

Odkaz Karlovarský kraj   

Odkaz Živý kraj             

Fotogalerie