Občan Události a akce 6. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

6. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

6. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 29.04.2019
Místo konání: Kulturní dům
Start akce: 18:00
Konec akce: 21:00

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 29. dubna 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 6. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Zápisy z kontrolního výboru a zápisy z komisí starosty
 4. Souhlas zřizovatele s uzavřením Mateřské školy Žlutice v době hlavních prázdnin
 5. Zápisy a usnesení orgánů společnosti Skládka Vrbička
 6. Rozpočtové opatření ZM 2/2019
 7. Jmenování jednatele společnosti Lesy Žlutice s.r.o.
 8. Řád pohřebiště města Žlutice
 9. Schválení účetní závěrky společnosti Technické služby Žlutice s.r.o.
 10. Oprava komunikace k č.p. 522 v ulici Karlovarská
 11. Záměry prodeje pozemků z majetku města
 12. Směny pozemků z majetku města
 13. Prodeje pozemků z majetku města

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

                  Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.
                         starosta města